Osnovana je 1968. godine, a sa radom je počela školske 1968—1969. godine. Od osnivanja do 1993. godine škola nosi naziv Drago Lang po narodnom heroju, učesniku NOB-a, a od 1993. godine nosi naziv Sveti Sava. Zbog velikog broja učenika koji se iz godine u godinu povećavao, a premalo prostora, 2006. godine dograđena je nova škola u kojoj su danas smešteni učenici razredne nastave. U svom sastavu ima područnu petogodišnju školu na Pavlovcu.

Od 2006. godine u školi radi stomatološka ambulanta. Oktobra 2013. godine škola je registrovana kao Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava”. Tokom postojanja broj učenika i odelјenja se stalno menjao. U školskoj 2019—2020. godine u školi je bilo 1258 učenika raspoređenih u 52 odelјenja.

Rukometnu sekciju škole uspješno vodi naš profesor Zoran Arbutina koji će voditi ekipu škole korz ligu «BEMA».

DateHomeResultsAwayTime

OŠ Sveti Sava

Share: